Idi na vrh
Budimo u kontaktu
Dvorana Park, Njegoševa bb
jukhercegfest@gmail.com
tel/fax: +382 31 323 072

Učešće Herceg Novog na kongresu EFFORTS mreže

Juče, 19.11.2020. je održan kongres u online formatu u organizaciji Evropske mreže fortifikacionih gradova EFFORTS a u saradnji sa belgijskim gradom Oudenaarde na temu „Fortifikaciona baština nakon COVID-19 – potencijali i prilike valorizacije“. Na kongresu je Opština Herceg Novi, koju u mreži predstavlja JUK HERCEG FEST zvanično predstavljena kao novi član EFFORTS mreže. Na konferenciji je ispred JUK prisustvovala direktorica Gordana Porobić Krcunović. Ovom prilikom su predstavljeni rezultati ankete, koja se sprovodila tokom oktobra i novembra mjeseca sa ciljem sticanja dubljeg uvida u socio-ekonomske uticaje fortifikacijske baštine u Evropi, te po prvi put kvantificiranja njihovog značaja. Ostali partneri iz EFFORTS mreže prezentovali su aktivnosti sprovedene tokom 2020. godine na njihovim lokacijama, te prilike i mogućnosti koje se otvaraju za njih u budućnosti. Herceg Fest je predstavljen kao novi član mreže video prezentacijom koju je izradila marketinška agencija Digital Dab, a koja je radila i video sadržaj na Kanli Kuli u okviru projekta Fortress Reinvented. Video prezentacija je poklon Herceg Festu kao podrška revitalizaciji fortifikacione baštine u Herceg Novom. U julu mjesecu je EFFORTS potpisao sporazum o saradnji sa Mrežom evropske kulturne rute utvrđenih spomenika FORTE CULTURA, kojim su svi članovi EFFORTS mreže postali i pridruženi članovi ove organizacije. Takođe na ovom kongresu su predstavljene mogućnosti učestvovanja na EU projektima, a samo članstvo je dobra referenca koja nas preporučuje kao partnera u potencijalnim projektima finansiranim iz EU fondova. Na mapi fortifikacionih gradova mreže FORTE CULTURA iz regiona su upisani gradovi Herceg Novi i Šibenik. Članstvo u ovim mrežama je sjajna prilika za Herceg Novi da na pravi način valorizuje svoju kulturnu baštinu i da svoju kulturnu i turističku ponudu promoviše u mreži koju čine 90 evropskih fortifikacionih gradova.

X